Difference between revisions of "Statuti versioni 2"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Krijoi faqen me "NENI 1<br /> FORMA E ORGANIZIMIT<br /> NENI 2<br /> EMRI I SHOQATES<br /> SELIA/QENDRA<br /> NENI 4<br /> AFATI<br /> NENI 5<br /> QELLIMI DHE FUSHA E VEPRIMTARISE SE S...")
 
(shtova nenin 1)
Line 1: Line 1:
 
NENI 1<br />
 
NENI 1<br />
 
FORMA E ORGANIZIMIT<br />
 
FORMA E ORGANIZIMIT<br />
 
+
1.1 Ky person juridik themelohet si Organizatë Jofitimprurëse (OJF) që synon realizimin e veprimtarive në të mirë dhe interes të publikut dhe nuk synon realizimin e fitimeve.
 
+
1.2 Kjo OJF është e organizuar në formën e "Shoqatës" me anëtarë.
  
 
NENI 2<br />
 
NENI 2<br />

Revision as of 20:54, 4 March 2017

NENI 1
FORMA E ORGANIZIMIT
1.1 Ky person juridik themelohet si Organizatë Jofitimprurëse (OJF) që synon realizimin e veprimtarive në të mirë dhe interes të publikut dhe nuk synon realizimin e fitimeve. 1.2 Kjo OJF është e organizuar në formën e "Shoqatës" me anëtarë.

NENI 2
EMRI I SHOQATES


SELIA/QENDRA


NENI 4
AFATI


NENI 5
QELLIMI DHE FUSHA E VEPRIMTARISE SE SHOQATES