Statuti

Revision as of 15:11, 11 July 2017 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Këtu do gjeni statutin e Open Labs, që është dhe një detyrim ligjor që kemi si një organizate që ushtron aktivetin në territorin e Shqipërisë. Pra duam zduam duhet të formulojmë një rregullore me terma që e kuptojnë vetëm avoketërit. Nejse.
Statuti i parë do publikohet shumë shpejt këtu;
Propozimet për ndryshimet dhe përmirësimet në statut do publikohen këtu.