Stampa:OperatorAssistanceNeeded

Revision as of 18:59, 22 March 2017 by Boris (talk | contribs) (1 version)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

20px Një anëtar i Grupit të miratimeve të robotëve ka kërkuar vëmendjen e mirëmbajtësit. Vetëm nëse përdoruesi e lexoi dhe ju përgjigj kërkesës mund të hiqet ky shënim (The owner must be checked).