Stampa:OperatorAssistanceNeeded

20px Një anëtar i Grupit të miratimeve të robotëve ka kërkuar vëmendjen e mirëmbajtësit. Vetëm nëse përdoruesi e lexoi dhe ju përgjigj kërkesës mund të hiqet ky shënim (The owner must be checked).