All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)'''8. Të dhënat e hapura (Open Data)'''
* Të dhënat e hapura (open data) ashtu sic ato përkufizohen (opendefinition.org/od/1.1/sq) fuqizojnë transparencën e subjekteve publike por dhe lehtësojnë qytetarët, institucionet dhe bizneset në aksesin, përdorimin dhe ndarjen e informacionit në mënyrën më të lehtë të mundshme. Mbi të gjitha janë dhe një detyrim i institucioneve ndaj taksapaguesve pasi përbëjnë informacion publik që duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm dhe i përdorueshëm nga të gjithë. A ka planfikuar subjekti juaj politik që të propozojë dhe implementojë politika që imponojnë publikimin e të dhënave publike qeveritare në format të hapur (open data)? Në qoftë se po, cilat do jenë hapat konkrete në këtë fushë?
** Patjeter qe po do te kete open data duke filluar nga APP qe do te transformohet ne nje rrjet idesh dhe mendimesh nga cdo shqiptar do te ndjeki me detaje ku shkojn parat e tij, si perdoren , a po zbatohen rregullat nga institucionet ne varesi etj. Ne duam qe te evoluojm transparencen e datave ne shqiperi ne transparenca 2.0.