All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)* A ka për qëllim subjekti juaj të promovojë mësimin e aftësive të transferueshme në ICT, në vend të promovimit të një produkti ose certifikate dijesh të kompanive private specifike?
** Shteti do mundohet te krijoj nje standart per aftesit patjeter qe certifikimet w3schols e te tjera si kjo do te njiheshin nga administrata dhe nga universitet