All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)* Planifikoni të punoni për të arritur respektimin e rreptë të Standardeve të Hapura në sektorin publik? Nëse po, si keni planifikuar që ta arrini këtë?
** Teknologjia e informacionit eshte shtylla kurizore e ekonomise te e se ardhmet dhe te se tashmes.Do behet maksimumi per ti respektuar.