All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)* Planifikoni që të promovoni interesat e bizneseve të vogla dhe të mesme që zhvillojnë ose/dhe përdorin në Shqipëri softuer kompjuterik me kodburim të lirë dhe të hapur? Në qoftë se po, si planifikoni të bëni dicka të tillë?
** Patjeter duke e filluar qe nga sistemi informatik i tatimeve duke hapur api dhe duke i dhene fund sistemeve te ndryshme ekonomike qe kan monopolizuar tregun.