All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)== Përgjigjet e partive ==
Nga të gjitha partitë që janë kontaktuar vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë dh Lista e Barabartë (LIBRA) u përgjigjën pyetjeve që komuniteti ynë dërgoi. Më poshtë përgjigjet e detajuara: