All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)'''Fushata: pyet Partitë Politike në zgjedhjet e vitit 2017 në Republikën e Shqipërisë''' <br />
Kjo fushatë është frymëzuar dhe ripërdor infrastrukturën e fushatave të iniciuara nga Free Software Foundation Europe. Ju mund të gjeni detaje këtu: [http://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html]