All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)Këtu do gjeni statutin e Open Labs, që është dhe një detyrim ligjor që kemi si një organizate që ushtron aktivetin në territorin e Shqipërisë. Pra duam zduam duhet të formulojmë një rregullore me terma që e kuptojnë vetëm avoketërit. Nejse.<br />
Statuti i parë do publikohet shumë shpejt [[statuti versioni 2|këtu]];<br />
Propozimet për ndryshimet dhe përmirësimet në statut do publikohen [[statuti versioni 2|këtu]].