All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)Platforma dhe projekte me interes ne fushen e sistemeve gjeohapsinore me kodburim te lire dhe te hapur:
* [http://mapswipe.org/ www.mapswipe.org]
* [https://hotosm.org/ www.hotosm.org] Humanitarian Open Street Map
* [https://onosm.org/ www.onosm.org] Shërbim i bazuar në OSM për shtimin dhe gjetjen e bizneseve në mënyrë të lehtë.
* [https://www.mapillary.com/ www.mapillary.com] aplikacion pajisjet mobile i përafërt me Google Street Images, por që i publikon fotot që krijohen nga përdoruesit e aplikacionit në licensë Creative Commons;
* [http://www.openstreetcam.org/ www.openstreetcam.org] Aplikacion i përafërt me Mapillary;
* https://yourownmaps.com/ harta te printuara me dizajn interesant bazuar në OSM.