All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)! Amount
! Amount in USD
!Comment
|-
| Patreon Pledges
| 95 USD
| 95 USD
|
|-
| Recycling Mac Mini's
| 60000 ALL
| 542,55 USD
|We recycled 7 Mac Mini's from 2009 donated by Mozilla as they were not used anymore. This has been done with kind permission by Mozilla's IT team.
|-
| colspan="2" | <u>'''Total income'''</u>
| '''<u>637,55 USD</u>'''
|
|-
! Expenses
 h Albanian (sq)!Shuma
! Shuma në USD
!Koment
|-
| Kontribute nga Patreon
| 95 USD
| 95 USD
|
|-
| Riciklimi i Mac Mini's
| 60000 ALL
| 542,55 USD
|Ricikluam 7 Mac Mini nga 2009 që na dhuroi Mozilla, pasi nuk janë përdorur më. Për këtë është marrë leje nga skuadra IT e Mozilla.
|-
| colspan="2" | <u>'''Të ardhura totale'''</u>
| '''<u>637,55 USD</u>'''
|
|-
! Shpenzime