All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)== How many events do you organize?==
Usually, we have event every Wednesday at 18:00(CET) and every Saturday at 16:00(CET), but there can be cases where we organize more or less events in a week. If you want to organize an event, write your proposal in the mailing list (forum.openlabs.cc) and find a free spot in our event list here: https://wiki.openlabs.cc/faqja/Aktivitete
 h Albanian (sq)==Sa të shpeshta janë aktivitetet në Open Labs?==
Aktivitetet në Open Labs zhvillohen çdo të mërkurë në orën 18:00 dhe të shtunën në orën 16:00, por ka raste që zhvillojmë aktivitete dhe gjatë ditëve të tjera të javës nëse dy ditët e përmendura më sipër janë të zëna. Nqs ka evente që ju dëshironi të organizoni, mund të shkruani në mailing list për propozimin tuaj dhe të gjeni një datë të lirë në listën e aktiviteteve: https://wiki.openlabs.cc/faqja/Aktivitete