All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)== Who can be part of the events?==
Every one that is interested can participate in our events, and technical knowledge isn't required. We believe that everybody has the right to be informed and to be free in his/her decisions.
 h Albanian (sq)==Çdokush mund të bëhet pjesë e aktiviteteve?==
Çdo person i interesuar mund të bëhet pjesë e aktiviteteve tona, pa patur nevojë për dije teknike. Ne besojmë në të drejtën e çdokujt per t'u informuar dhe për të qenë i lirë në vendimet që ai/ajo merr.