All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)==How can i be a member?==
To become a member in Open Labs Hackerspace, you need to have contributed in the last 3 months and you need to be over 16 years old. Your contribution can have various forms, starting from active participations on events that we organize, organizing your own event, contribution in projects that are part of Open Labs, cleaning up the hackerspace etc. Membership status can be gained by completing this form and in the first week of the month, after a simple verification has been made, will receive a confirmation whether you're accepted or not. If you have been accepted you have to come in the next hackerspace meeting with an ID-card. Every year in February all the memberships are renewed. This is done to separate active from passive members.
 h Albanian (sq)==Si mund të bëhem anëtar?==
Për t'u anëtarësuar në organizatën Open Labs, ju duhet të keni kontribuar në të të paktën 3 muajt e fundit dhe duhet të jeni mbi 16 vjeç. Kontributi juaj mund të jetë i të gjitha llojeve, duke nisur që nga pjesëmarrja aktive nëpër eventet që ne organizojmë, organizimi i eventeve nga vetë ju, kontribuimi nëpër projektet që ne kemi, mirëmbajtja e hackerspace etj. Anëtarësimi bëhet duke plotësuar këtë formë dhe në fillim të muajit ju, pasi të jenë bërë verifikimet, do të merrni një konfirmim nqs jeni zyrtarizuar si anëtar apo jo. Pasi ta keni marrë emailin e konfirmimit që jeni pranuar duhet të vini dhe me një mjet verifikimi në takimin e ardhshëm në hackerspace. Çdo vit në muajin shkurt bëhet një ri-aplikim për anëtarët ekzistues dhe ata të rinj për të ndarë anëtarët aktiv nga ata joaktivë.