All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)Më poshtë lista e projekteve të tjera si fushata, bashkëpune me institucione etj.