All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)Cdo projekt rreth teknologjive me kodburim të lirë dhe të hapur si dhe rreth privatësisë dhe:
* Grupi i punës rreth [[Wikipedia]] (shembulli më i mirë i ndarjes së dijes së hapur); 
* Grupi i punës rreth [[Mozilla Firefox]] (shfletuesi që respekton privatësinë tënde);
* [[Grupi i punës rreth OpenStreetMap]] (platforma me të dhëna gjeohapsinore të hapura që nuk të përgjon);
* Grupi i punës rreth [[LibreOffice]] (platforma më e plotë me kodburim të hapur për të shkruar, prezantuar dhe përllogaritur);
* [[GNU/Linux]] (sistemi operativ me kodburim të hapur që fuqizon pjesën më të madhe të internetit);
* Grupi i punës rreth [[Nextcloud]] (platforma cloud me kodburim të hapur dhe e vetëhostuar e cila respekton privatësinë tënde).