All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)== Take out the Trash ==
There's a can near the fridge. Throw all the garbage in there. If the can is full, throw the black plastic bag in the bin near Bar Panorama. Then replace it with another black plastic bag which you can find in the toilet.
 h Albanian (sq)== Hidhni Mbeturinat ==
Ka një kosh për mbeturinat pranë frigoriferit. Hidhi aty të gjitha mbeturinat. 
Nëse koshi mbushet plotë, merr qesen e zezë dhe hidhe ke koshat e mbeturinave pranë Bar Panorama. Më pas vendos një qese të zezë të cilat mund ti gjesh në tualet.