All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth [https://nextcloud.com/ Nextcloud] dhe sistemeve cloud me kodburim të lirë dhe të hapur.