All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en){{Kreu
|main-title= Welcome to Open Labs Hackerspace
|main-subtitle= FLOSS.Community.Hackerspace.
|main-content=Open Labs is the Albanian community that promotes free and open source technologies, open data, open standards, online privacy and the empowerment of public space and alternative licenses.
 h Albanian (sq){{Kreu
|main-title= Mirësevjen në Open Labs Hackerspace Wiki
|main-subtitle= FLOSS.Komunitet.Hackerspace.
|main-content=Open Labs është komuniteti që promovon në Shqipëri dhe në rajon teknologjitë me kodburim të lirë dhe të hapur, të dhënat e hapura, standartet e hapura teknologjike, privatësinë online dhe fuqizimin e hapësirës publike dhe licensave alternative.