All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)Open Labs Hackerspace is depended on your donations and your support to continue it's work. If you want to support us, please consider [[Donacione | donating]] to ensure the continuity of our work.
|main-box1-title=Location
|main-box1-content= <gallery mode="packed-hover">Image:OpenLabsOSM.jpg|''[http://osm.org/go/xexSks6Si View in OpenStreetMap]''</gallery>
|main-box2-title=<center>Address</center>
|main-box2-content=<center>Rruga Pjetër Budi Nr.67</center>
<center> 1000 Tirana, Albania </center>
<hr />
<center> Website: https://www.openlabs.cc <br />
E-mail: info [AT] openlabs.cc [DOT] cc <br /> </center>
|main-box3-title= Find us online
|main-box3-content=<center>[https://forum.openlabs.cc Forum] <br/> [https://t.me/OpenLabs Telegram] <br /> [http://www.twitter.com/OpenLabsAlbania Twitter] <br /> [http://www.facebook.com/OpenLabsAlbania Facebook] <br /> [https://github.com/OpenLabsAlbania Github]</center>
|s1-box1-title=Join
|s1-box1-content=Becoming a member at Open Labs is free (as in free beer). Anyone who has contributed in the last 3 month and is over 16 years old can apply to become a member of the community. Contributions can be of all kinds, whether technical or not, whether virtual or physical in the hackerspace.<br /> <br /> We believe that everyone should have the opportunity to join Open Labs regardless of their circumstances, so membership has no cost since access to knowledge should not be a financial obstacle. Of course, we are still dependent on donations, so you are encouraged to contribute financially if you have the possibility to do so.
 h Albanian (sq)Open Labs Hackerspace mbështetet nga donacionet tuaja për të vazhduar punën. Nëse doni të na mbështesni, ju lutem konsideroni [[Donacione | donacionet]] për të siguruar vazhdimësinë tonë.
|main-box1-title=Vendndodhja
|main-box1-content= <gallery mode="packed-hover">Image:OpenLabsOSM.jpg|''[http://osm.org/go/xexSks6Si Shikoje në OpenStreetMap]''</gallery>
|main-box2-title=<center>Adresa</center>
|main-box2-content=<center>Rruga Pjetër Budi Nr.67</center>
<center> 1000 Tirana, Albania </center>
<hr />
<center> Website: https://www.openlabs.cc <br />
E-mail: info [AT] openlabs.cc [DOT] cc <br /> </center>
|main-box3-title=Na gjen Online
|main-box3-content=<center>[https://forum.openlabs.cc Forum] <br/> [https://t.me/OpenLabs Telegram] <br /> [http://www.twitter.com/OpenLabsAlbania Twitter] <br /> [http://www.facebook.com/OpenLabsAlbania Facebook] <br /> [https://github.com/OpenLabsAlbania Github] <br /> [https://www.patreon.com/OpenLabsAlbania Patreon]</center>
|s1-box1-title=Anëtarësohu
|s1-box1-content=Anëtarësimi në Open Labs është falas, kushdo që ka kontribute në 3 muajt e fundit dhe është mbi 16 vjeç mund të anëtarësohet në komunitet. Kontributet mund të jenë nga të gjitha llojet, qoftë teknike ose jo, qoftë virtuale ose fizikisht në hackerspace. <br /> <br /> Ne besojmë që kushdo duhet të këtë mundësinë të anëtarësohet në Open Labs pavarësisht rrethanave të tyre, prandaj anëtarësimi nuk ka asnjë kosto pasi aksesi në dije nuk duhet të këtë pengesa financiare. Natyrisht që jemi gjithsesi të varur nga donacionet, pra je i inkurajuar të kontribuosh financiarisht nëse ke mundësinë.