All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)By the end of the every event and beyond (and if we do this right), each one of us will be transformed in some small way; each having learned at least one new thing, made at least one new friend and changed what we thought we knew for certain about free open source culture in Albania and beyond at least once.
 h Albanian (sq)Në Open Labs, shpeshherë kërkojmë shumë nga njëri-tjetri. Gjërat që do të diskutojmë, ndajmë, ndërtojmë, mësojmë dhe krijojmë së bashku, shpesh mund të na çojnë drejt situatave jo shumë të rehatshme.