All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)We expect all participants to follow this Code of Conduct during the events .
 h Albanian (sq)Ne presim që të gjithë pjesëmarrësit të ndjekin këtë Kod të Sjelljes në Open Labs dhe në aktivitete të organizuara nga ne. Kjo përfshin aktivitete sociale të lidhura me Open Labs në vende jashtë vendndodhjes së hackerspace-it dhe në komunitete të lidhura dhe media sociale.