All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)If you’ve made someone feel unsafe or uncomfortable, be open to adjusting your presentation or public speech and apologize directly when needed.
 h Albanian (sq)Nëse ke bërë dikë të ndihet keq, i/e pasigurtë ose jo rehat, tregohu i/e hapur që të rregullosh prezantimin ose fjalimin tënd , kur është e nevojshme.