All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)===Dita 05.09.2017===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Dita
! Koha
! Tema
! Vendi
! Prezantimi
|-
|-
| Dita 6 
| 08.30 - 09.15
| Mëngjes
| Apartamente

|-
|-
| Dita 6 
| 09.30 - 13.15
| Takime 'birds of a feather'. Organizim për FOSScamp 2018
| Ermoupoli

|-
|-
| Dita 6 
| 13.30 - 14.30
| Drekë 
| TBA

|-
|-
| Dita 6 
| 14.30 - 17.30 
| Kohë e lirë 
| TBA

|-
|-
| Dita 6 
| 18.00 - 22.30
| Mbyllja e  FOSScamp 2017 (prezantime nga organizuesit dhe pjesëmarrësit) 
| TBA

|-
|}
===Dita 06.09.2017===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Dita
! Koha
! Tema
! Vendi
! Prezantimi
|-
|-
| Dita 7 

| Finalizimi i kontributeve dhe mbyllja e eventit.
| TBA

|-
|}