All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)==Donacion në llogarinë tonë bankare==
Do jetë e mundur së shpejti.