All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)== Vegla pune ==
* Rregjistrim në Debian wiki: (do shtohet nga Silva);
* Përditësim të informacionit në Debian wiki: https://forum.openlabs.cc/t/updating-open-labs-info-on-debian-wiki/501/2
* Mailing list per koordinimin per perkthimet ne shqip: https://lists.debian.org/i18n.html