All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)== Pjesëmarrësit ==
Për të marrë pjesë në aktivitet është e detyrueshme që të regjistroheni online: https://eventyay.com/e/497c1d63/.
Pjesëmarrja është pa pagesë, por do e vlerësonim cdo donacion për të mbështetur financiarisht komunitetin e hackerspace që të organizojmë aktivitete të tilla dhe në vijim.