All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)== Agenda ==
* Opening - 5 min
* Short introduction with each other - 10 min
* ÇWhat is Debian and how can you get involved - 30 min
* Break - 15 min
* Upcoming Debian activities - 20 min
 h Albanian (sq)== Axhenda ==
* Hapja - 5 min
* Prezantim i shkurtër me njëri-tjetrin - 10 min
* Ç'është Debian dhe projektet ku mund të përfshihemi - 30 min
* Pushim - 15 min
* Organizim i aktiviteteve të ardhshme për Debian - 20 min