Difference between revisions of "OSCAL 2020"

no edit summary
m (perditesova tekstin.)
Line 1: Line 1:
{{Stampa:Oscalheader 2020}}
{{Stampa:Oscalheader 2020}}
<br />   
<br />   
<br />
<br />


OSCAL (Open Source Conference Albania), konferenca e parë vjetore në Shqipëri e organizuar për të promovuar softuerin e lirë, programet me kodburim të hapur, kulturën e lirë dhe dijen e hapur do të mbahet këtë vit më 16-17 Maj 2020. Konferenca do të mbledhë së bashku përdorues, zhvillues, akademikë dhe agjenci qeveritare të teknologjisë së lirë dhe me kodburim të hapur, si dhe njerëz që ndajnë idenë që programet kompjuterike duhet të jenë të lira dhe hapura pë komunitetin lokal dhe qeveritë për ta zhvilluar dhe ndryshuar atë sipas nevojave të tyre; që dija është një pronë e përbashkët, e lirë dhe e hapur për të gjithë.  
OSCAL (Open Source Conference Albania), konferenca e parë vjetore në Shqipëri e organizuar për të promovuar softuerin e lirë, programet me kodburim të hapur, kulturën e lirë dhe dijen e hapur do të mbahet këtë vit më 16-17 Maj 2020. Konferenca do të mbledhë së bashku përdorues, zhvillues, akademikë dhe agjenci qeveritare të teknologjisë së lirë dhe me kodburim të hapur, si dhe njerëz që ndajnë idenë që programet kompjuterike duhet të jenë të lira dhe hapura pë komunitetin lokal dhe qeveritë për ta zhvilluar dhe ndryshuar atë sipas nevojave të tyre; që dija është një pronë e përbashkët, e lirë dhe e hapur për të gjithë.  
All, Bureaucrats, Administrators, translator
773

edits