Difference between revisions of "Ada Lovelace Day 2021"

no edit summary
(shtova link)
 
Line 17: Line 17:
*Nevojë të marrësh laptop me vete: Jo.
*Nevojë të marrësh laptop me vete: Jo.
*Ka nevojë të kem qenë në aktivetetet e mëparshme: Jo.
*Ka nevojë të kem qenë në aktivetetet e mëparshme: Jo.
==Links==
TBA


==Raport i eventit==
==Raport i eventit==
Do të plotësohet pas eventit.
Do të plotësohet pas eventit.
All, Bureaucrats, Administrators, translator
773

edits