Difference between revisions of "Aktivitete"

shtova Linux Day
m (vendosa takimet e OSCAL)
(shtova Linux Day)
Line 29: Line 29:
|Wikimedia Foundation
|Wikimedia Foundation
|-
|-
|08.02.2020
|21.03.2020
|13.00
|do shtohet në vijim
|[https://forum.openlabs.cc/t/wikipedia-edit-a-thon/2048 SQ Wikipedia edit-a-thon]. Fokus: faqet me ndryshime në pritje.
|[https://forum.openlabs.cc/t/wikipedia-edit-a-thon/2048%20SQ%20Wikipedia%20edit-a-thon Linux Day 2020]. Fokus: faqet me ndryshime në pritje.
|Wikimedia Community User Group Albania
|Komuniteti GNU/Linux
|-
|20.03.2020
|do shtohet në vijim
|[https://forum.openlabs.cc/t/wikipedia-edit-a-thon/2048%20SQ%20Wikipedia%20edit-a-thon Linux Day 2020]. Fokus: faqet me ndryshime në pritje.
|Komuniteti GNU/Linux
|-
|-
|06.02.2020
|06.02.2020
800

edits