Difference between revisions of "Muaji i LibreOffice 2019"

U shtua nje event tjeter nga LibreOffice month
(U shtua nje event tjeter nga LibreOffice month)
(U shtua nje event tjeter nga LibreOffice month)
Line 70: Line 70:
=== Raport i eventit ===
=== Raport i eventit ===
Do të plotësohet pas eventit.
Do të plotësohet pas eventit.
==TBA aktiviteti nr.4==
==LibreOffice: Marketing & Advocacy==
Gjatë këtij aktiviteti do të flasim mbi punën e vullnetarëve të LibreOffice të dedikuar në skuadrat e Marketingut dhe të Promovimit të projektit. Gjatë këtij aktiviteti do të diskutohet mbi rëndësinë e Marketingut dhe Promovimit, si edhe mbi mënyrat sesi kontribuesit e rinj mund të bashkohen.
===Detaje===
* Kur: 23 nëntor
* Ku: Open Labs Hackerspace
* Numri i pjesëmarrësve: Do plotësohet pas eventit
* Ka nevojë të marësh laptop me vete: Jo domosdosshëmrisht.
* Ka nevojë të kem qenë në aktivitetet e mëparshme: JO.
===Axhenda===
TBA
===Organizatorët===
* Angjelina Dervishaj
* Anxhelo Lushka
 
=== Links ===
* Platforma e përkthimeve: https://translations.documentfoundation.org/projects/
* Eventi në facebook: TBA
 
=== Raport i eventit ===
Do të plotësohet pas eventit.
==TBA aktiviteti nr.5==
==TBA aktiviteti nr.5==