Open main menu

Changes

krijova faqen
switching.social është një faqe web që ka rekomandime për aplikacione dhe platforma me kodburim të lirë dhe të hapur që janë alternativa të mira të shërbimeve internetike 'mainstream' që përdoren gjërësisht nga të gjithë përdoruesit e internetit si për shembull YouTube, gmail, Google Play Store apps etj.
Projekti në përgjithësi kanë informacione të detajuara që ndihmojnë të gjithë ata që duan të bëjnë hapat e para për të rifituar privatësine e tyre nëpërmjet aplikacioneve free open source.
Gjatë aktivitetit do njihemi me projektin, aplikacionet e ndryshme që prezantohen në switching.docial si dhe do mundohemi që ta përkthejme webfaqen në gjuhën shqipe.
Shihemi në hackerspace.


== Detaje ==
* Ku: Open Labs Hackerspace
* Ka nevojë të kemi dije teknike paraprakte: JO.

== Data dhe ora ==
* 15.07.2019 @ 18:00

=== Ndërlidhje ===
* Forum: https://forum.openlabs.cc/t/perkthimi-i-switching-social/1804

== Organizatorët ==
* Boris Budini
794

edits