Open main menu

Changes

OpenSUSE

372 bytes added, 1 year ago
shtova info rreth bid-it për organizimin e openSUSE conf. 2020
* platforma: https://l10n.opensuse.org
* guida: https://en.opensuse.org/openSUSE:Localization_guide
 
== openSUSE 2020 conference bid ==
Në vijim të bisedës në forum dhe takimet e anëtarëve të Open Labs u vendos që anëtarët e mëposhtëm të aplikojnë për mundësinë or organizimit të konferencës openSUSE 2020 në Tiranë:
* Eva V.
* Marinela G
* Redon S.
* Silva A.
Draft aplikimi do publikohet së shpejti pa pvrfshirë shumat financiare në këtë fazë
800

edits