Open main menu

Changes

OpenSUSE

1,150 bytes added, 2 years ago
m
Shtova informacion.
Kjo është faqe për prezantimin dhe dokumentimin e projektit [https://www.opensuse.org/ openSUSE]. OpenSUSE është një nga distribucionet GNU/Linux nga SUSE Linux Gmbh dhe disa kompani të tjera. Në vijim do shtohet material Përveç kompanisë e cila sponsorizon në zhvillimin e projektit, openSUSE ka një ueb portal për përfshirjen e komunitetit. Fokusi është të ofrojë mjete me kodburim të hapur për zhvilluesit e softuerit dhe administratorët e sistemit duke ofruar dhe një dektop miqësor për përdoruesin si dhe mjedis server-i mëtejshëm rreth projektit.
Në vijim do shtohet material i mëtejshëm rreth projektit.
 
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#173f4f;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em">Anëtarët</span></div>==
 
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#173f4f;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Aktivitetet</span></div>==
Faqja wiki e meet-ups
* https27.10.2018 @10:00 [[OpenSUSE_Meetup| OpenSUSE Meetup 1]]* 22.12.2018 @10://wiki00 OpenSUSE Meetup 2* 12.openlabs01.cc/faqja/OpenSUSE_Meetup2019 @11:00 OpenSUSE Meetup 3
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#173f4f;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Kanalet e Komumikimit:</span></div>== * forum: https://forum.openlabs.cc/t/opensuse-meetup/1421 * telegram: https://t.me/joinchat/BQzDA1kRSG4HwFiawV1icA
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#173f4f;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Nismat:</span></div>==
* përkthime/lokalizii në gjuhën shqipe
* platforma: https://l10n.opensuse.org * guida: https://en.opensuse.org/openSUSE:Localization_guide
703

edits