Difference between revisions of "Donacione"

no edit summary
(Updated the list of our supporters)
Line 19: Line 19:
Falenderime të vecanta për kontribuesit e mëposhtëm të cilët na kanë ndihmuar për mirëmbajtjen e hackerspace si dhe për organizimin e aktiviteteve
Falenderime të vecanta për kontribuesit e mëposhtëm të cilët na kanë ndihmuar për mirëmbajtjen e hackerspace si dhe për organizimin e aktiviteteve
* Andis Rado: donacion mobiljesh;
* Andis Rado: donacion mobiljesh;
* Arjen Kamphuis: donancione prej 3 laptop Lenovo ThnikPad;
* Arjen Kamphuis: donancione prej 8 laptop Lenovo ThnikPad;
Së shpejti do shtohen dhe kontribues të tjerë.  
Së shpejti do shtohen dhe kontribues të tjerë.


== Mbështetës në Patreon == <!--T:9-->
== Mbështetës në Patreon == <!--T:9-->