Difference between revisions of "Parimet SOLID & Hyrje në UX"

no edit summary
Line 1: Line 1:
== Përshkrimi ==
== Përshkrimi ==


# Parimet S.O.L.I.D në arkitekturën software
1. Parimet S.O.L.I.D në arkitekturën software


* Ky workshop i dedikohet më shumë zhvilluesve software
* Ky workshop i dedikohet më shumë zhvilluesve software
* Ky workshop do të ndihmojë dhe prezantojë pjesmarrësit me metodat që duhen përdorur për të ndërtuar një software që mund të mirëmbahet lehtësisht dhe gjithashtu të jetë lehtësisht i zgjerueshëm.
* Ky workshop do të ndihmojë dhe prezantojë pjesmarrësit me metodat që duhen përdorur për të ndërtuar një software që mund të mirëmbahet lehtësisht dhe gjithashtu të jetë lehtësisht i zgjerueshëm.


# Hyrje në UX (User Experience Design)
2. Hyrje në UX (User Experience Design)


== Detaje ==
== Detaje ==
38

edits