Difference between revisions of "Parimet SOLID & Hyrje në UX"

no edit summary
Line 1: Line 1:
== Përshkrimi ==
== Përshkrimi ==


1. Parimet S.O.L.I.D në arkitekturën software
# 1. Parimet S.O.L.I.D në arkitekturën software
a. Ky workshop i dedikohet më shumë zhvilluesve software
b. Ky workshop do të ndihmojë dhe prezantojë pjesmarrësit me metodat që duhen përdorur për të ndërtuar një software që mund të mirëmbahet lehtësisht dhe gjithashtu të jetë lehtësisht i zgjerueshëm.


2. Hyrje në UX (User Experience Design)
* Ky workshop i dedikohet më shumë zhvilluesve software
* Ky workshop do të ndihmojë dhe prezantojë pjesmarrësit me metodat që duhen përdorur për të ndërtuar një software që mund të mirëmbahet lehtësisht dhe gjithashtu të jetë lehtësisht i zgjerueshëm.
 
# 2. Hyrje në UX (User Experience Design)


== Detaje ==
== Detaje ==
38

edits