Difference between revisions of "Public Money Public Code"

m (layout changes)
Line 72: Line 72:
|-
|-
|}
|}


=== Bashkitë ===
=== Bashkitë ===
Line 204: Line 202:
= Media =
= Media =
* press release (duhet përgatitur);
* press release (duhet përgatitur);
* (lista e njejte me mediatizimin e Nextcloud).
* OLs blog post:
* Joinup Europe;
* PCWorld Albanian;
* blogs personale të anëtarëve të OLS


= Komunitete =
= Komunitete =