Difference between revisions of "Public Money Public Code"

no edit summary
Line 117: Line 117:
== Burimet e financimit ==
== Burimet e financimit ==
Më poshtë është lista e burimeve potenciale të financimit të iniciativës:
Më poshtë është lista e burimeve potenciale të financimit të iniciativës:
* FSFE | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* FSFE | kontakti: contact@fsfe.org | statusi: janë kontaktuar;
* Mozilla Foundation | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Mozilla Foundation | kontakti: governance@lists.mozilla.org | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Wikimedia (from different countries) | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Wikimedia (from different countries) | kontakti: info@wikimedia.org  | statusi: nuk janë kontaktuar;
* TOR | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar
* TOR | kontakti: ''frontdesk@rt.torproject.org'' | statusi: nuk janë kontaktuar
* Red Hat | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Red Hat | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Debian | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Debian | kontakti: | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Edri | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Edri | kontakti: brussels@edri.org| statusi: nuk janë kontaktuar;
* LibreOffice | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* LibreOffice | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* OpenSuse | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* OpenSuse | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* DFRI | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* DFRI | kontakti: [[Mailto:dfri@dfri.se|dfri@dfri.se]] | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Open Knowledge Belgium | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Open Knowledge Belgium | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Open Rights Group | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Open Rights Group | kontakti: '''[[Mailto:info@openrightsgroup.org|info@openrightsgroup.org]]''' | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Free Knowledge Institute | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Free Knowledge Institute | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* World Privacy and Identity Association | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar
* World Privacy and Identity Association | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar
* Open Source Initiative | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Open Source Initiative | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Open Knowledge (global) | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Open Knowledge (global) | kontakti: https://discuss.okfn.org/ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Open Knowledge Germany | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Open Knowledge Germany | kontakti: [[Mailto:info@okfn.de|info@okfn.de]] | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Embassy of Sweden (Albania/Kosovo) | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
* Embassy of Sweden (Albania/Kosovo) | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;