Difference between revisions of "Public Money Public Code"

no edit summary
Line 31: Line 31:
* Ministria e financave dhe Ekonomisë | Adresa email: '''info@financa.gov.al''' | Adresa postare: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e financave dhe Ekonomisë | Adresa email: '''info@financa.gov.al''' | Adresa postare: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë | Adresa email: sekretaria@infrastruktura.gov.al | Adresa postare:Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, 1001, Tiranë, Shqipëri | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë | Adresa email: sekretaria@infrastruktura.gov.al | Adresa postare:Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, 1001, Tiranë, Shqipëri | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë | Adresa email: <big>'''[[Mailto:info@arsimi.gov.al|nfo@arsimi.gov.a l]]'''</big> | Adresa postare: <big>'''Rruga e Durrësit Nr.23'''</big>  <big>'''Tiranë, Shqipëri'''</big>  <big>'''ALB-1001-TIRANA'''</big> | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë | Adresa email: <big>'''[[Mailto:info@arsimi.gov.al|nfo@arsimi.gov.a l]]'''</big> | Adresa postare: <big>'''Rruga e Durrësit Nr.23'''</big>  <big>'''Tiranë, Shqipëri'''</big>  <big>'''ALB-1001-TIRANA'''</big> | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Drejtësisë | Adresa email:  info@drejtesia.gov.al | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Drejtësisë | Adresa email:  info@drejtesia.gov.al | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Kulturës | Adresa email: ''info@kultura.gov.al'' | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Kulturës | Adresa email: ''info@kultura.gov.al'' | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | Adresa email: _____ | Adresa postare:Sheshi Skënderbej 2, Tirana 1000| Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | Adresa email: _____ | Adresa postare:Sheshi Skënderbej 2, Tirana 1000| Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | Adresa email: _____ | Adresa postare: Bajram Curri Blvd, Tirana 1000 | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | Adresa email: _____ | Adresa postare: Bajram Curri Blvd, Tirana 1000 | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Turizmit dhe Mjedisit | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Turizmit dhe Mjedisit | Adresa email: info@turizmi.gov.al | Adresa postare:Adresa: Bulevardi “Zhan d’Ark”, Nr 23.  | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | Adresa email:[[Mailto:info@shendetesia.gov.al|info@shendetesia.gov.al]] | Adresa postare:Rruga e Kavajës, Tiranë, Shqipëri | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Turizmit dhe Mjedisit | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Shtetit për Diasporën | Adresa email: '''[mailto:info@diaspora.gov.al info@diaspora.gov.al]''' | Adresa postare:'''Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1.1000, Tiranë, Shqipëri.''' | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Shtetit për Diasporën | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;;
* Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;;