Difference between revisions of "Public Money Public Code"

Line 26: Line 26:
* Parlamenti | Adresa email: suela.huta@parlament.al | Adresa postare: Kuvendi i Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr.4 – Tiranë;| Statusi: ____________;
* Parlamenti | Adresa email: suela.huta@parlament.al | Adresa postare: Kuvendi i Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr.4 – Tiranë;| Statusi: ____________;
=== Ministritë ===  
=== Ministritë ===  
* Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme | Adresa email: '''DK@mfa.gov.a''' | Adresa postare: Bulevardi Zhan D'Ark, Tiranë 1000 | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Mbrojtjes | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Mbrojtjes | Adresa email: [[Mailto:fakset@aaf.mil.al|fakset@aaf.mil.al]] | Adresa postare: Rruga e Dibrës, Tiranë | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Brendshme | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Brendshme | Adresa email: '''ministriaebrendshme@gmail.com''' | Adresa postare: '''''Ministria e Brendshme - Sheshi 'Skënderbej', nr.3 - Tiranë'''''| Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e financave dhe Ekonomisë | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e financave dhe Ekonomisë | Adresa email: '''info@financa.gov.al''' | Adresa postare: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë | Adresa email: sekretaria@infrastruktura.gov.al | Adresa postare:Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, 1001, Tiranë, Shqipëri | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë | Adresa email: <big>'''[[Mailto:info@arsimi.gov.al|nfo@arsimi.gov.a  l]]'''</big> | Adresa postare: <big>'''Rruga e Durrësit Nr.23'''</big>  <big>'''Tiranë, Shqipëri'''</big>  <big>'''ALB-1001-TIRANA'''</big> | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Drejtësisë | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Drejtësisë | Adresa email: info@drejtesia.gov.al | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Kulturës | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Kulturës | Adresa email: ''info@kultura.gov.al'' | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | Adresa email: _____ | Adresa postare:Sheshi Skënderbej 2, Tirana 1000| Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | Adresa email: _____ | Adresa postare: Bajram Curri Blvd, Tirana 1000 | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Turizmit dhe Mjedisit | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Turizmit dhe Mjedisit | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;
* Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;