Difference between revisions of "Public Money Public Code"

Line 116: Line 116:


= Aktivitete (outreach) =
= Aktivitete (outreach) =
* Meetup grupit organizativ 1:  
* Hands on (informim i komunitetit rreth projektit): 12.03.2018 @ 17.00
* Meetup grupit organizativ 2:  
* Meetup grupit organizativ: 9.04.2018 @ 17.00 (pë,rditësim rreth punës së bërë);
* OSCAL 2018  
* OSCAL 2018 (prezantim, swag): 19.03.2018 & 20.03.2018 (prezantimi i parë i projektit në publik të gjërë)
* Libocon
* Libocon (prezantim dhe swag): shtator 2018
 


= Vlerësimi i projektit =
= Vlerësimi i projektit =
800

edits