Difference between revisions of "Statuti versioni 2"

m
no edit summary
m
m
Line 1: Line 1:




NENI 1
'''NENI 1'''<br />
FORMA E ORGANIZIMIT
'''FORMA E ORGANIZIMIT'''<br />
1.1 Ky person juridik themelohet si Organizatë Jofitimprurëse (OJF) që synon realizimin e veprimtarive në të mirë dhe interes të publikut dhe nuk synon realizimin e fitimeve.
1.1 Ky person juridik themelohet si Organizatë Jofitimprurëse (OJF) që synon realizimin e veprimtarive në të mirë dhe interes të publikut dhe nuk synon realizimin e fitimeve.<br />
1.2 Kjo OJF është e organizuar në formën e "Shoqatës" me anëtarë.
1.2 Kjo OJF është e organizuar në formën e "Shoqatës" me anëtarë.


NENI 2
'''NENI 2'''<br />
EMRI I SHOQATËS
'''EMRI I SHOQATËS'''<br />
2.2 Emri i Shoqatës është "OPEN LABS".
2.2 Emri i Shoqatës është "OPEN LABS".
2.3 Shoqata "OPEN LABS" do ketë siglën dhe logon e saj ashtu siç është aprovuar nga Asambleja e Përgjithshme.
2.3 Shoqata "OPEN LABS" do ketë siglën dhe logon e saj ashtu siç është aprovuar nga Asambleja e Përgjithshme.
All, Bureaucrats, Administrators, translator
726

edits