Difference between revisions of "Github Pages me Jekyll"

m
no edit summary
m
Line 44: Line 44:
''<p style="color:green; background-color:black;>$ git push -u origin newtheme</p>''
''<p style="color:green; background-color:black;>$ git push -u origin newtheme</p>''
Tashmë shkojmë tek repository në github.
Tashmë shkojmë tek repository në github.
[[Skeda:Themetest github.png|Repository themetest]]<br />
<br />
Zgjedhim '''Compare & pull request'''. Pasi të kryeni veprimet që dëshironi, të komentoni apo të caktoni individë për ta rishikuar përpara, butoni "New pull request''', '''Merge pull request''' dhe në fund konfirmimi. Tashmë theme u instalua me sukses si në demo dhe gjendet [https://sidorela24.github.io/themetest/ këtu].
<br />
[[Skeda:Themetest github.png|300|Repository themetest]]<br />
<br />Zgjedhim '''Compare & pull request'''. Pasi të kryeni veprimet që dëshironi, të komentoni apo të caktoni individë për ta rishikuar përpara, butoni "New pull request''', '''Merge pull request''' dhe në fund konfirmimi. Tashmë theme u instalua me sukses si në demo dhe gjendet [https://sidorela24.github.io/themetest/ këtu].
All, Bureaucrats, Administrators, translator
753

edits