Difference between revisions of "Introduction to Git"

Line 11: Line 11:
* Numri i pjesëmarrësve: (plotësohet pas aktivitetit);
* Numri i pjesëmarrësve: (plotësohet pas aktivitetit);
* Nevojë të marrësh laptop me vete: PO;
* Nevojë të marrësh laptop me vete: PO;
* Ka nevojë të kem qënë eventet e mëparshme: JO.
* Ka nevojë të kem qenë aktivetetet e mëparshme: JO.
32

edits