Difference between revisions of "Takim anëtarësh-Tetor"

 
Line 3: Line 3:


==Temat për diskutim==
==Temat për diskutim==
Tek linku më postë mund të shtoni temat e propozuara për mbledhjen e anëtarëve:
Temat që u biseduan gjatë mbledhjes, gjithashtu shënimet dhe vendimet në lidhje me to gjënden këtu: https://pad.openlabs.cc/p/takim-anetaresh-OLs-tetor-2017
https://pad.openlabs.cc/p/takim-anetaresh-OLs-tetor-2017


==Anëtarët prezent në takim==
==Anëtarët prezent në takim==
All, translator
163

edits