Difference between revisions of "OSCAL 2018"

m
Shtova datën e aktivitetit.
(shtova kategorinë Data dhe Vendi)
m (Shtova datën e aktivitetit.)
Line 3: Line 3:


== Data ==  
== Data ==  
Nuk është vendosur akoma.
19-20 Maj 2017


== Vendi ==
== Vendi ==
All, Bureaucrats, Administrators, translator
773

edits